Styret 2018

Styreleder
Leif-Roar Mikkelsen
E-mail: leif.roar.mikkelsen@gmail.com
Tlf.; +47 90632835

Nestleder
Ron Walter Knutsen
E-mail: ronknutsen@gmail.com
Tlf: +47 99043130

Personlig vara
Brita Inger Eira
E-mail: britaeira@hotmail.com
Tlf: +47 91761644

Styremedlem
Leif-Roar Mikkelsen
Ski- og sommeraktivitetsutvalg
E-mail: leif.roar.mikkelsen@gmail.com
Tlf.; +47 90632835

Styremedlem
Inga margrethe Eira Bjørn
Reinkappkjøringsutvalg
E-mail: imbjorn@hotmail.com
Tlf.: +47 97772709

Styremedlem
Emil Dragvik Bakken
Kompetanse-, kultur- og utviklingsutvalg
E-mail: dragvikbakken@gmail.com
Tlf.: +47 93489924

19.01.2017
Emil Dragvik Bakken
Untitled Document