Organisasjonskart
 
 
 

Årsmøtet er SVL-N:s høyeste organ, og har på grunnlag av medlemslagenes samtykke lov til å fatte beslutninger som angår samisk idrett og drift av forbundet.

 

Styret består av forbundets leder og nestleder samt ledere fra de ulike fagutvalgene, til sammen fem personer.

 

SVL-N har tre fagutvalg; ski- og sommeraktivitetsutvalg, reinkappkjøringsutvalg og kompetanse-, kultur- og utviklingsutvalg. Utvalgene har ansvar for den praktiske gjennomføring av aktivitetene i samarbeid med medlemslagene.

 

Styret er organisasjonens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal stå for realiseringen av satsingsområdene og utviklingsarbeidet i samarbeid med medlemslagene.

 

Administrasjonen er bindeleddet mellom styret og medlemslagene, og har samme formaliserte ansvar overfor utvalgene som for styret.

 

Medlemslag skal drive og organisere samisk idrett etter SVL-N:s formå�lsparagraf og vedtekter. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

 

 

 

 

SVL-N er etter SVLs organisasjonskart et "distriktsforbund", med Norge som sitt avgrensede virkeområde. Distriksforbund har man også i Sverige og Finland.

 

 

 

 

19.01.2017
Webveahkki
Untitled Document