AWG uttakskriterier
Kriterier for uttak av skiløpere til AWG 
Godkjent på SVL ting i Kautokeino 2011

SVL-N 
1. For å være med  i AWG må deltakeren delta i SM konkurransene. Langrennskonkurransen  vektlegges mest.

2. Det taes ut 4 løpere, og minst 2 reserver.

3. Ved sykdom under SM kan utøver likevel vurderes til AWG deltakelse.                          Distriktsforbundene bekrefter eventuell sykdom til AWG komite.

4. Dersom to løperer stiller likt bør den som ikke har deltatt tidligere prioriteres.

5. Dersom to utøvere stiller likt skal skal utøver fra området som er minst representert taes ut.

6.AWG komiteen kommer med navn på nominerte deltakere senest 1 måned etter SM.

7. Dersom det ikke finnes deltakere nok i hver klasse kan AWG komiteen i samråd med distriktsforbundene kompletere med andre utøvere.

8. Deltakere må senest 1. september skriftlig bekrefte at de tar imot tildelt plass i AWG.

Tilleggskriterier for SVL-N s deltakere i AWG

1. For å bli nominert til AWG må deltakeren delta i DM konkurransene. Langrennskonkurransen vektlegges mest.

2.Ved sykdom under DM kan utøver likevel vurderes til AWG deltakelse. Distriktsforbundet/ klubben bekrefter eventuell sykdom til AWG komite.

3. For å bli nominert  til AWG må deltakeren delta i Cup renn og treningssamlinger i regi av SVL-N, og generelt vise interesse for samisk idrett.
14.02.2017
Emil Dragvik Bakken
Untitled Document