AWG uttakskriterier
Kriterier for uttak av skilpere til AWG 
Godkjent p SVL ting i Kautokeino 2011

SVL-N 
1. For  vre med  i AWG m deltakeren delta i SM konkurransene. Langrennskonkurransen  vektlegges mest.

2. Det taes ut 4 lpere, og minst 2 reserver.

3. Ved sykdom under SM kan utver likevel vurderes til AWG deltakelse.                          Distriktsforbundene bekrefter eventuell sykdom til AWG komite.

4. Dersom to lperer stiller likt br den som ikke har deltatt tidligere prioriteres.

5. Dersom to utvere stiller likt skal skal utver fra omrdet som er minst representert taes ut.

6.AWG komiteen kommer med navn p nominerte deltakere senest 1 mned etter SM.

7. Dersom det ikke finnes deltakere nok i hver klasse kan AWG komiteen i samrd med distriktsforbundene kompletere med andre utvere.

8. Deltakere m senest 1. september skriftlig bekrefte at de tar imot tildelt plass i AWG.

Tilleggskriterier for SVL-N s deltakere i AWG

1. For bli nominert til AWG m deltakeren delta i DM konkurransene. Langrennskonkurransen vektlegges mest.

2.Ved sykdom under DM kan utver likevel vurderes til AWG deltakelse. Distriktsforbundet/ klubben bekrefter eventuell sykdom til AWG komite.

3. For bli nominert  til AWG m deltakeren delta i Cup renn og treningssamlinger i regi av SVL-N, og generelt vise interesse for samisk idrett.
14.02.2017
Emil Dragvik Bakken
Untitled Document