Reinkappkjøring
Leder
Inga Margrethe Eira Bjørn 
E-post: imbjorn@hotmail.com
Tlf: +47 977 72 709

Medlem
Per Ole Vars
E-post: perolv@online.no
Tlf: +47 97693999
 
Medlem
Per Johan Eira
E-post: perjeira@hotmail.com

Tlf. +47 977 72 709

1. Varamedlem
Ole Mathis Eira
E-post: x.m.eira@hotmail.com
Tlf: +47 481 72 631
 
2. Varamedlem
 
John Andreas Rognerud Eira
E-post: 
Tlf. +47 98471349
 
 

20.06.2007
Webveahkki
Untitled Document