SVL-N NUORAIDSTIPEANDDA JUOLLUDANEAVTTUT
  1. Nuoraidstipeandda juhkkojuvvo jahkásaččat SVL-N miellahttoservviid aktiiva valáštalliide. Stipeandda sturrodat lea 10 000 ru. ja juhkkojuvvo nuoraide gaskal 13 ja 20 jagi

  2. Ulbmil stipeanddain lea movttidahttit ja ovdánahttit sámi valáštallama, dainnalágiin ahte valáštalli hálida joatkit iežas valáštallamiin ja leat buorre ambassadevran sámi valáštallamii.

  3. Kandidáhttas galget leat buori guottut ja galgá leat buorre ovdagovvan eará valáštalliide. Son galgá maiddái leat aktiivalaččat oassálastán SVL-N ja SVL-N miellahttoservviid gilvvuin.

  4. Ohcamis galgá čielgasit vuođuštit mo stipeandda jurddašit geavahit. Vuođuštuvvon ohcan galget ohcci ieš, SVL-N miellahttosearvvit dahje earát sáddet.

  5. SVL-N nuoraidstipeandda sáhttá dušše áidna oktii oažžut.

  6. SVL-N stivrra, vállje gii galgá stipeandda oažžut, gealbo-,kultuvra- ja ovdánahttinlávdegotti evttohusa vuođul.

  7. SVL-N nuoraidstipeanda geigejuvvo jahkásaččat.
08.02.2017
Webveahkki
Untitled Document