Lassokasting ved Norsk Folkemuseum
Kompetanseutvalget instruerte besøkende ved Norsk Folkemusem i lassokasting.
 Govva/foto: SVL-N
 Govva/foto: SVL-N
 Govva/foto: SVL-N
 Govva/foto: SVL-N
 Govva/foto: SVL-N
 Govva/foto: SVL-N
 Govva/foto: SVL-N
 Govva/foto: SVL-N
 Govva/foto: SVL-N