Ny styreleder i SVL-N
Årsmøtevalgt styreleder, Inga J. Eira, har fratrådt fra sitt verv som styreleder ut resterende periode.

Årsmøtevalgt styreleder, Inga J. Eira, har fratrådt fra sitt verv som styreleder ut resterende periode. Under et styremøte i går 17.10.18 ble, styremedlem og leder av ski- og sommeraktivitetsutvalget, Leif-Roar Mikkelsen enstemmig vedtatt - konstituert som ny styreleder fram til årsmøtet i desember 2018. 

Vi ber om at dere som ønsker å ta kontakt med styret eller leder tar kontakt med Leif-Roar Mikkelsen. De som har forsøkt å kontakte tidligere styreleder uten hell, bes også om å henvende seg til Leif-Roar.

Kontaktinformasjonen til Leif-Roar er:

Tlf.: 906 32 835

E-post: leif.roar.mikkelsen@gmail.com

18.10.2018
Emil Dragvik Bakken
Untitled Document