Čuoigan, viehkan ja njoarostanlihttu almmuha nammagilvvu
Leatgo dus evttohusat ođđa nammii?
ČVN almmuha nammagilvvu. Evttot lihttui ođđa nama ja sáhtát fasket 5000kr vuoittu.
Sámiid valáštallanlihttu lea dál ođđasis organiserejuvvon. Čuoigan, viehkan ja njoarostanlihttu háliida ođđa nama, mii bures govvida ja fátmmasta máŋggabealágit sámi valáštallama. 
 
Leatgo dus evttohusat ođđa nammii? Jus leat, de sáddes evttohusat post@svl.no e-poastačujuhussii. Áigemearri sáddet evttohusaid lea 1.6. 
 
Eambbo dieđuid nammagilvvu birra oaččut ČVN nubbinjođiheaddjis Sini Rasmusis, go riŋgestat tlf.nr. 482 123 74
20.04.2021
Sini Marja Kristiina Rasmus
Untitled Document