Foreslå kandidater til Samisk Allidrett sitt ungdomsstipend 2021
Forbundet for Samisk Allidrett fortsetter tradisjonen til SVL-N (nå SVN) for å dele ut ungdomsstipendet. Derfor søker vi to ungdommer, en gutt og en jente, for å motta ungdomsstipend for året 2021. Formålet med stipendet er å motivere og stimulere til videreutvikling i den samiske idretten. Vi har to stipender, ett til hvert kjønn på kr. 10.000. Vi oppfordrer alle utøvere, medlemslag og andre til å foreslå kandidater til årets ungdomsstipend. For å foreslå en kandidat skrives det en begrunnelse for hvorfor kandidaten fortjener stipendet. Vi ber om at søkeren(en) gjør seg kjent med retningslinjene for tildeling (se nedenfor eller www.svl.no).

Frist for å foreslå kandidater er 01.12.2021. Forslag som kommer inn etter fristen tas ikke med i vurderingen.

Forslag sendes til: sinirasmus@gmail.com eller ronknutsen@gmail.com

 

 

Vi følger retningslinjene for tildeling av ungdomsstipendet til gamle SVL-N (Merk, navn til organisasjonen er forandret, og stipendet deles ut i forbindelse med en treningssamling)

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV UNGDOMSSTIPEND I SVN

1. Det tildeles hvert år ungdomsstipend til aktive idrettsutøvere på mellom 13 og 20 år. Utøveren må være tilknyttet SVN organisasjonens medlemslag.

2. Det tildeles to stipender, ett til hvert kjønn. Stipendets størrelse er på kr. 10.000

3. Stipendet skal ha som formål å motivere og stimulere til å videreutvikle den samiske idretten, ved at idrettsutøvere ønsker å drive sin idrett som gode ambassadører for den samiske idretten.

4. Kandidaten skal vise gode holdninger og være et godt eksempel for andre utøvere, samt ha deltatt aktivt i aktiviteter i regi av SVN og dets medlemsslag

5. Søkeren skal begrunne hvordan stipendet skal brukes. Begrunnet søknad må sendes inn av søkeren selv, SVN sine medlemslag eller andre.

6. En utøver kan bare motta ungdomsstipend en gang.

7. SVN sitt styre foretar utvelgelse av stipendmottaker etter innstilling fra aktivitetsutvalget.

8. Ungdomsstipend tildeles årlig i forbindelse med treningssamling.

 

09.11.2021
Sini Marja Kristiina Rasmus
Untitled Document