Ovttas er en metodeutviklingsprosjekt om forebygging av rasisme og rekruttering til samisk idrett.

Ovttas i Bodø 2024

Kreditering: Iris Egilsdatter Somby

Bodø 2024

Kreditering: SVL

Ovttas

 

Ovttas er et 3-årig prosjekt for å motvirke rasisme og hatefullytringer innen idrett.

I mange sammenheng kan hatefulle ytringer være med på å opprettholde fordommer og stereotypier om den samiske befolkningen. Et forhold som kan virke ekskluderende for mange samiske barn og unge, og kan sette frihetsbegrensning for utøvelse av aktiviteter under «det samiske flagget».

 

 

Vi skal fremme samisk idrett gjennom samiske tradisjoner, samkvem og godt kameratskap.

Miessi, vår yndling

Kreditering: SVL

Hva ønsker vi å oppnå?

Formålet med prosjektet Ovttas er å synliggjøre den samiske kulturen gjennom idretten i alle kommuner i Finnmark, Troms og Nordland. For å nå flest barn og unge må vi inngå samarbeid med skolene, men det er like viktig å nå foreldre og andre frivillige organisasjoner gjennom en dialog.

Målgruppene er:

  • 5.-10. klasse i kommunene, samarbeid med skolene
  • Foreldre (sekundærgruppa)
  • Lokale lag og foreninger (mulig samarbeidsgruppe)

 

Kreditering: Iris Egilsdatter Somby

Kreditering: SVL

Kreditering: SVL

Hva gjør vi?

Vi tenker følgende kjøreplan:

2024:    Kommuner i Finnmark, en dag på våren.

2024:    Kommuner i Nordland, en dag  høsten.

2025:    Kommuner i Troms, en dag på vinteren.

2025:    Kommuner i Finnmark og Troms, en dag på våren og høsten

2026:    Kommuner i Nordland, en dag på vinteren

 

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Kontaktperson

Ole Henrik Somby,
Prosjektleder

Sammen om å bidra til gode sosiale forhold for alle.