Særforbund

Sámi Valáštallan Lihttu

Arctic Winter Games (AWG) er et idretts- og kulturarrangement for ungdom i arktiske områder i alder 13-18 år (for enkelte idrettsgrener og kulturelle innslag inntil 21 år). AWG arrangeres annet hvert år. Deltakerne kommer fra Alaska, Canada, Grønland og Sápmi (Russland foreløpig ute). Formålet med arrangementet er blant annet å fremme kultur og kulturell forståelse, fairplay, vennskap, sunn livsstil, personlig utvikling og samfunnsutvikling. I tillegg til en mengde idrettskonkurranser er den kulturelle og sosiale utvekslingen sentral i AWG.

Evaluering av AWG 2023

 

Arctic Winter Games (AWG) er et idrettsarrangement for urfolk rundt polarsirkelen som arrangeres hvert andre år i partallsår. Årets AWG arrangeres i Canada, Fort Mcmurray. Arrangementet er rettet mot unge idrettsutøvere. Det som er spesielt, er at AWG 2023 er utsatt fra 2022. Det vil si at neste AWG er bare 1 år unna, Og blir arrangert i Mat Su i Alaska. Barn og ungdom fra Sápmi konkurrerer i Langrenn og Futsal. Arrangementet styrker samholdet innenfor samisk kultur og idrett for samiske barn/ungdommer. I tillegg knyttes det nettverk over store deler av den nordlige halvkule. Det er vanskelig å skjønne omfanget av arrangementet, uten å ha vært der og sett det med egne øyne. Verdien av opplevelsene og inntrykkene, vennskapsbåndene og kulturutvekslingen, interaksjonen mellom ungdommene, lederne og andre delegater, kan vanskelig måles i kroner og øre. SVL er av den oppfatning at arrangementet er særdeles viktig å ta vare på, det gjør vi gjerne med å styrke samholdet i samisk idrett på flere måter. Forberedelsene til deltakelse i neste Arctic Winter Games er allerede i gang. Det er bare litt over 1 år til neste AWG. Grunnet at AWG 2023 var utsatt ett år. Team Sápmis Chef de mission, har månedlige telefonmøter med den internasjonale komitéen. I tillegg er det møter med Host sosiety (arrangørene), og møter med Technical meetings (erstatter tidligere Chefs meetings), og månedlige kulturmøter (dette overtar den nye kulturlederen når denne oppnevnes). Etter hvert som lekene nærmer seg, så er det betydelig flere telefonmøter, i den siste forberedelsen er det opptil 3 ulike møter i uken. I tillegg er det to møter – M1 (tidlig i mai 2023) og M2 (tidlig høst 2023), som fysisk skjer på arrangementsstedet, det er planleggingsmøter som skal sikre at alle kontingentene følger opp det som skal gjøres. Det er også viktig for arrangørene å få innspill fra delegasjonene til hva som må intensiveres, og til hva som det begynner å bli kontroll på. SM 2022 i Kautokeino 31. mars og 01. april er uttaksstevne for langrenn til AWG 2024 – Mat Su, i regi av SVN. Futsal har sitt uttak høsten 2023, i forbindelse med en egen uttakssamling i FA Sapmi regi. Det er mye arbeid som legges til følgende: forberedelses møter med den internasjonale komiteen, forberedelsesmøter med AWG komitéen for Team Sápmi, bestilling av reiser, prøving og bestilling av klær, underskrifter fra foreldrene, forsikringer, påmelding med bilder etc. Det er også viktig å påpeke at det er viktig at ledelsen er ute og er synlig på de ulike konkurranse arenaene (kultur, futsal og langrenn). Her møter vi alle som er involvert på ulike nivå, og det er svært viktig å snakke med utøvere, ledere og eventuelle foreldre som er tilstede. Denne biten er svært viktig, også for å fange opp hvordan alle sammen har det. Og er en utmerket måte å fange opp om det er ting som må ordnes opp i. Synlighet er generelt et nøkkelord for å skape trygge rammer og trivsel for dem som deltar. I tillegg til alle de tingene som skisseres opp over her, er alle de mellommenneskelige relasjonene som vi bygger på tvers av regionene i Sápmi, og de relasjonene vi bygger på tvers av kontinentene. Det er også viktig å presisere at det er mye arbeide som ikke vises og synliggjøres i en rapport. Alle som er med som reiseledere har andre oppgaver som ikke tas med i rapporten.

SVL takker alle som bidro til en kjempe opplevelse i AWG 2023!

AWG 2023

Chefs Reports 2023 Team Sàpmi

 

 

Om Sápmis deltakelse

Sápmi har vært med som gjestedeltaker siden 2004 med skiløpere, futsal og kulturutøvere fra Finland, Sverige og Norge.  For Sápmi er deltakelsen i AWG viktig for å styrke samhørighet mellom samiske ungdommer fra ulike regioner, og styrke samhørighet med andre urbefolkningsgrupper og arktisk befolkningsgrupper som deltar i AWG.  SVL har administrert team Sápmi sin deltakelse i AWG.

 

 

Kulturell og sosial utvekslingen er sentral i AWG

 

AWGs offisielle hjemme side: Arctic Winter Games

AWG 2023

Arctic Wintergames 2023 arrangeres i Fort Mcmurray i Alberta, Canada. AWG 2023 skulle vært arrangert i 2022, men ble utsatt til 2023 grunnet Covid-19. Selve arrangementet er mellom 29. januar til 04. februar – 2023, her er det deltakere fra 8 ulike distrikter. Sápmi i Norden, Grønland, Alaska (USA) og 5 distrikter (provinser) i Canada. Det er et urfolksmesterskap, bestående av deltakere rundt polarsirkelen. Her er det kultur og idrett som er i høysetet – ca 2200 deltakere og ledere, ca 800 frivillige som deltar for å kunne avholde Arctic Winter Games. I år er det 57 stk som utgjør Team Sàpmi (inklusiv Sametingspresident fra Sverige). I tillegg kommer det noen få pressefolk fra Samisk presse. I tillegg kommer det nok til å reise over flere foreldre for å heie på sine håpefulle.

Uttaket til AWG 2023 komplett

Arrangørens offisielle hjemmeside: Wood Buffalo 2023

Uttakskriterier skiløpere

 1. For å delta være med i AWG må deltakeren delta i SM konkurransene. Langrennskonkurransen vektlegges mest.
 2. Det taes ut 4 løpere, og minst 2 reserver
 3. Ved sykdom under SM kan utøver likevel vurderes til AWG deltakelse. Distriktsforbundene bekrefter eventuell sykdom til AWG komite.
 4. Dersom to løpere stiller likt, bør den som ikke har deltatt tidligere prioriteres.
 5. Dersom to utøvere stiller likt skal utøver fra området som er minst representert taes ut.
 6. AWG komiteen kommer med navn på nominerte deltakere senest 1 måned etter SM
 7. Dersom det ikke finnes deltakere nok i hver klasse kan AWG komiteen i samråd med distriktsforbundene komplementere med andre utøvere.
 8. Deltakere må senest 1.september skriftlig bekrefte at de tar imot tildelt plass i AWG.

Tilleggskriterier for SVL deltakere i AWG

 1. For å bli nominert til AWG må deltakeren delta i DM konkurransene. Langrennskonkurransen vektlegges mest.
 2. Ved sykdom under DM kan utøver likevel vurderes til AWG deltakelse. Distriktsforbundet/klubben bekrefter eventuell sykdom til AWG komite.
 3. For å bli nominert til AWG må deltakeren delta i Cuprenn og treningssamlinger i regi av SVL. og generelt vise interesse for samisk idrett.