SVN – forbundet for ski, løp og lasso

Særforbudet for ski, løp og lasso, velkommen til Sámi valáštallan Norga/Samisk allidrett Norge!

Anár Inari SM 2022.

Kreditering: Aslak Mikal Mienna

Barmarksamling Bievladeaivvadeapmi Ylläs 2022

Kreditering: Aslak Mikal Mienna

Fokus på samisk allidrett

I forbindelse med omorganisering av Samenes idrettforbund Norge ble en av særforbundene Ski, løp og lasso (SLL) en del av den nye organisasjonstrukturen. Stiftelsesmøtet for SLL ble holdt i Kautokeino 14 september 2018. Forbundet SLL har vært i aktivitet siden 1. januar 2019. På årsmøtet 2021 fikk SLL nytt navn Sámi valáštallan Norga / Samisk allidrett, forkortelse SVN. SVN sitt hovedspråk er samisk. Med dette menes det nord-, lule- og sørsamisk. Tillitspersonene i SVN og administrasjon skal bestrebe å bruke samisk i alle sammenhenger både skriftlig og muntlig.

Vi skal fremme samisk idrett gjennom samiske tradisjoner, samkvem og godt kameratskap.

Anár Inari SM 2022.

Kreditering: Aslak Mikal Mienna

Dette står vi for

Grunnverdiene, som samisk idrett bygger på, er å være en partipolitisk nøytral og uavhengig samisk idrettsorganisasjon med basis i den samiske kulturarven, samt vise idrettsglede, fellesskap, ærlighet og frivillighet. SVN sitt overordnede mål er å fremme samisk idrett gjennom samiske tradisjoner, samkvem og godt kameratskap. Samisk idrett skal bygges på tradisjonell samisk kultur, hvor aktivitetene skal ta utgangspunkt i tradisjonelle samiske næringsvirksomheter. SVN skal følge grunnverdier som idrettsglede, fellesskap og helse.

 

Barmarksamling Bievladeaivvadeapmi Ylläs 2022

Kreditering: Aslak Mikal Mienna

Barmarksamling Bievladeaivvadeapmi Ylläs 2022

Kreditering: Aslak Mikal Mienna

Snøsamling skábmadeaivvadeapmi Ylläs 2022

Kreditering: Aslak Mikal Mienna

Hva gjør vi?

SVN arrangerer konkurranser, treninssamlinger og deltar på forskjellige arrangementer for å fremme og vise frem lassokasting.

Våre aktiviteter:

– Høstsamling
– Vintersamling
– Distriktsmesterskap løp og lasso
– Distriktsmesterskap ski og lasso
– Samemesterskap ski og lasso
– Norgesmesterskap lasso
– Deltakelse i Arctic Winter Games
– Ungdomsstipend som skal støtte ungdom som driver med samisk idrett

Vi har tilskuddsordninger som våre medlemslag kan søke om i forbindelse med konkurranser og arrangementer de eventuelt skulle gjennomføre og som står i forhold til våre formål og aktivitetsområder.

Våre mål

Samisk idrett skal styrke samisk språk, kultur, tradisjoner og identitet. SVN fremmer samisk idrett gjennom samisk tradisjon, kulturell samhold og god kameratskap. Samisk idrett skal legge vekt på å utvikle utøverne både fysisk, psykisk, sosialt og kulturelt. Samisk idrett skal organiseres etter demokratiske prinsipper. Samisk idrett skal være internasjonalt kontaktskapende og respektere alle menneskers likeverd.

Barmarksamling Bievladeaivvadeapmi Ylläs 2022

Kreditering: Aslak Mikal Mienna

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Kontaktperson

Leif Roar Mikkelsen,
Leder i forbundet