Postadresse
Postboks 61
9845 Tana
Faktureringsinfo
EHF: svl@faktura.poweroffice.net

Org: 981 005 740

Styret

Kontaktperson

Per John Anti,
Styreleder

Styremedlemmer

Leif-Roar Mikkelsen,
Nestleder
Sini Rasmus,
Medlem
Anders Nils K Eira,
Medlem
Anne Risten Sara,
Medlem
Håkan Kuorak,
Medlem
Elin Anne Nicolaisen,
medlem