Sámi Valáštallan Lihttu

Sámi Valáštallan Lihttus formål er å fremme samiske tradisjoner, kulturelt samkvem og vennskap gjennom idretten.

Vennskap og glede.

Kreditering: Zoltan

Fart og spenning

Kreditering: Zoltan

Sammen om idrettsglede

Samisk idrett skal virke kontaktskapende internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt. Gjennom det bidra til identitetsskaping, sosial tilhørighet og kulturell stolthet i de ulike samiske samfunnene.

Vennskap og idrettsglede er en fellesnevner for all samisk idrett.

Kreditering: Charles Petterson

Visjon

De grunnleggende verdiene i SVL er at samisk idrettsaktiviteter skal bidra til å utvikle individet positivt både fysisk og psykisk, som sosialt og kulturelt. Idretten skal fremmes gjennom samiske tradisjoner, kulturelt samkvem og kameratskap. Samisk idrett skal være identitetsskapende, og samtidig være bærer av den samiske kulturarven, inklusiv språket. En uttalt målsetting er at idretten skal være grenseoverskridende og samlende i Sápmi. Et av framtidsrettet målsetningene for SVL er å jobbe for å få utbredelse av samisk idrett til sørsamiske områder og byområder med samisk bosetning.

Kreditering: Charles Petterson

Kreditering: Zoltan

Kontakt

Kontaktperson

Britt Somby,
Admleder

Vi inviterer medlemslagene om å synliggjøre samisk kultur, og skape gode sosiale møteplasser for barn og unge i lokalsamfunnet.

Søk om medlemskap