Dato

08.07.2023

Særforbund

Čuoigan, viehkan ja njoarostan lihttu

Årets barmarrksamling arrangeres som mange gang tidligere i Ylläsjávri på finsk side. Det hele skjer første helga i september. Påmeldingsfrist er 10. august.

Hvert år arrangerer SVN barmarkssamling der utøvere med foreldre og ledere fra de forskjellige medlemslagene inviteres til å delta. Årets samling arrangeres helga 1.-3. september i Ylläsjávri på finsk side av Sápmi. Under samlingen er deltakerne fordelt ut i grupper med egne trenere og med et eget treningsopplegg, med løp, rulleski og lassokasting. Det har også etterhvert blitt en tradisjon å gjennomføre det såkalte distriktsmesterkskapet (DM) samband med samlingen.

Påmeldingsfristen er den 10. august. Her er invitasjonen til samlingen.

På bildet under, fra fjorårets DM.

Barmarksamling Bievladeaivvadeapmi Ylläs 2022 foto govven Aslak Mikal Mienna