Dato

10.10.2023

Særforbund

Čuoigan, viehkan ja njoarostan lihttu

SVL ønsker at ungdom involverer seg i enda mer inn i virksomheten til SVL og i samband med det har man bestemt at det skal opprettes et eget ungdomsutvalg.

Hva og hvordan utvalget skal operere og fungere er ikke satt, men man ønsker at et sånt utvalg f.eks. kan gi innspill på hvilke idretter og aktiviteter man ønsker seg. Man ser også for seg at ungdom kan bli representert i styret i SVL.

Forbundene, SVN, Forbundet for reinkappkjøring og FA Sápmi, skal alle hver for seg peke ut/foreslå 1-2 ungdommer i alderen 13-19 år til utvalget.

SVN ber alle medlemslag ta en runde hos seg selv og foreslå mulige ungdom som kan sitte i utvalget for SVN. Hvis man har forslag, så send det til SVN, valastallan@gmail.com – FRIST FOR Å SENDE INN FORSLAG ER 15. NOVEMBER.