Idrettshelg utsatt til juni

Dato

09.05.2023

Særforbund

Sámi Valástallan Lihttu

Idrettshelga er utsatt fra 12.-14.mai til 09. - 10. juni.

Idrettshelga

9.-10. juni. 2023, Scandic Karasjok
Foreløpig program:
9.juni
kl 10:00 – 12:00 Ketil Lenert Hansen, UiT «Rasisme»
kl 12:00 – 13:00 Lunsj
Kl 13:00 – 14:00 Antidoping Norge
Kl 14:00 -15:00 Tromsø IL
kl 15:00- 16:00 Runar Myrnes Balto. Sametinget «Forebygging av Rasisme»
Lassokaste konkurranse for deltakere
kl 19:00 Middag
(pausene settes inn i den ordinær programmet)
10:juni
Kl 09:00 – 10:00 Om deltakelse i samisk idrett (3 gutter fra Kautokeino og Elin Nicolaisen)
kl 10:00 – 11:00 Om trening ( to spurt, ikke bekreftet)
kl 11:00 -11.30 Ron Knutsen «MOT»
kl 11:30 – 12:00 Om språkets bruk (ikke bekreftet)
kl 12:00 – 13:00 Lunsj
Det kan komme endringer i programmet.
SVL dekker opphold/kost for inntil 3 personer fra hvert medlemslag. Reiseutgiftene dekkes ikke av SVL, regnes som egenandel  for idrettshelga.
Invitasjon med endelig programmet sendes til medlemslagene i løpet av neste uke.