Sami Valastallan Lihttus

Dato

12.06.2023

Særforbund

Sámi Valástallan Lihttu

Lederrollen til Sámi Heargevuodjin Lihttu (SHL) ble avsluttet under Idrettstinget 2023, og Sámi Valáštallan-Norga (SVN) overtar ledervervet. Per John Anti går av, og inn kommer Leif-Roar Mikkelsen

 

Leder bytte i SVL

Tidligere leder, Per John Anti, takket for en spennende verv i Sámi Valáštallan Lihttu. Det har vært to år, som har gitt meg en mulighet til å være med å utvikle den nye organisasjonsformen. Det har også vært to krevende år med tanke på å utvikle en organisasjon hvor det forventes økt aktivitet, økt medlemsmasse og økt synliggjøring av organisasjonen. En balansegang som ikke har bare vært enkelt, men jeg tror vi har lagt de første grunnsteinene som skal fungere som et godt fundament for det videre arbeidet, sier Per John Anti. Vi har fått på plass idrettsavtalen, økte spillemidler og står i start fasen av Ovttas prosjektet.  Dette er selvfølge bare en start på det nye, sier Per John.

     Ønsker all lykke til det nye styret

–   Per John Anti

Per John Anti ønsker Leif-Roar Mikkelsen lykke til med det nye vervet i organisasjonen. Leif-Roar Mikkelsen takker for den innsatsen som Per John har lagt i organisasjonen.

 

Mange utfordringer i vente

– Leif-Roar Mikkelsen

 

Det som viktigste er å få plass nye medlemslag, en innsats som alle særforbundet har ansvaret for, sier Leif-Roar. Det nye, som idrettstinget har vedtatt er at SHL får ansvaret for uttak av kulturutøvere til AWG og oppretting av ungdomsutvalg (13-19år). Arbeidet med ungdomsutvalget må vi starte med rett over sommeren. Alle særforbundene sender inn forslag på kandidater til ungdomsutvalget. For SVL er det viktig å få inn de unges røst i utvikling av samisk idrett.

Det første som står på agendaen er forhandlingen med Sametinget, som er allerede i neste uke. Vi er spent på utfallet av det møtet. Det bør sies at vi er i brudd med Sametinget, og dermed blir forhandlingen med Sametingsrådet.

Andre oppgaver er å få avklart AWG Norge 2028 med Lillehammer kommune, etter signalene så vet vi mer i august/september. I løpet av høsten starter vi med å oppsøke alle kommuner i Finnmark. Dette er i forbindelse med Ovttas prosjektet. Jeg håper at prosjektet kan også bidra til ny rekruttering, men det viktigste er kanskje å sette fokus på rasisme og diskriminering. Vi må også tenke på de unges psykiske helse og at samisk idrett skal være en trygg sosialarena for de unge, sier Leif-Roar.