Dato

24.03.2023

Særforbund

Sámi Valástallan Lihttu

Hovedfinansiering av prosjektet Ovttas er på plass. SVL er klar, og da er det bare å kjøre i vei.

Om Ovttas

Ovttas prosjektet er å utvikle en arbeidsmetode for håndtering av rasisme og diskriminering innen idrett. Generelt sett har samisk idrett fokus på utstyr, trening, arrangementer og dugnadsarbeid, og utøvernes mentale helse er en ikke-tema. Når det gjelder det samiske samfunnets metode for å motvirke rasisme og diskriminering er det «å forbli i taushet». Med andre ord et vanskelig og tabubelagt tema, en sårbarhet for å «miste ansiktet» eller å føle skam over egen etnisitet. I mange sammenheng kan hatefulle ytringer være med på å opprettholde fordommer og stereotypier om den samiske befolkningen. Et forhold som kan virke ekskluderende for mange samiske barn og unge, og sette store frihetsbegrensinger for utøvelse av aktiviteter under «den samiske flagget».

Formålet med prosjektet Ovttas er å synliggjøre den samiske kulturen gjennom idretten i alle kommuner i Finnmark, Troms og Nordland. Foreløpig kartlegging har avdekket at det ikke er bare rasisme i møte med andre etniske grupper, men også interne vurderinger om en utøver er «samisk nok». Etter SVL samlet vurdering er kanskje samisk idrett det arenaen hvor «kryssrasisme og -diskriminering» kommer lett til synet, og påvirker alle ledd i organisasjonen, medlemslagene, familier og enkelt personer.

De store geografiske avstandene i nord vanskeliggjør direkte kontakt og for etablering av god relasjonsbygging, mellom SVL og lokalsamfunnene. For å få til en samhandlingsprosess så er den beste løsningen å ha fysisk møte i kommunene. Det betyr å busse gjennom alle kommuner i nord, med personer og utstyr.

Vi planleggere to møtedager per kommune, vinter for å presentere SVL og få i gang noen prosesser i kommunene, om høsten for å gjennom enkelt problemstillinger.

For at alt skal gå sømløst krever dette en god detalj planlegging blant om møtested/tidspunkt, oppgavefordeling, sikkerhetsplan, kommunikasjonsplan og rutinebeskrivelser for enkelt handlinger.

Vi tenker følgende kjøreplan:

2023:    Kommuner i Finnmark, en dag på vinteren og en dag på høsten. Evaluering i desember

2024:    Kommuner i Troms, en dag på vinteren og en dag på høsten. Evaluering i desember

2025:    Kommuner i Nordland, en dag på vinteren og en dag på høsten. Evaluering i desember

Ut fra en sosial bærekrafttenkning ønsker vi å møte barn og unge på dere naturlige arena. I denne sammenheng vil skolen være en god arena. Tilnærmingen blir et uformelt møte gjennom samiske idrettsaktiviteter, som lassokasting, skiaktivitet, reinkappkjøring og fotball. Vi tenker at gjennom mat får man de «gode samtaler» om et vanskelig tema, og avslutte dagen med et kulturelt innslag. Møtet med foreldre og lokal og forening blir å presentere samisk idrett, og få en dialog om rasisme og diskriminering.

Underveis erfaringer (funn) skal være med å danne grunnlaget for utvikling av ny metode i møte med lokalsamfunnene. Metoden kan bli justert i forhold til ny kunnskap. Prosjektet vil ha en tverrfaglig tilnærming hvor skole, lokalsamfunn, SVL, og andre samarbeidspartnere ser etter gode løsninger for å forebygge rasisme og distriminering.

Det vil bli utlyst en egen stilling for prosjektet.

Vi ses!

https://www.bufdir.no/om

https://www.tromskraft.no/