Dato

13.06.2023

Særforbund

Sámi Valástallan Lihttu

Magne Henriksen er ansatt som prosjektleder for Ovttas prosjektet, og starter i jobben 7.august. SVL ønsker Magne velkommen til laget.

 

Prosjektlederens tanker om Ovttas

 

Jeg tenker at økt rekruttering og mindre diskriminering henger sammen i samisk idrett, sier Magne Henriksen. Idrett er en arena hvor barn og unge føler på et sosialt nettverk, en arena hvor de kan føle på mestring og fysisk fostring, dette er noe barn og unge gjør sammen, noe de kan prate om på fritiden. Derfor er det også viktig at samiske barn ikke føler på rasisme og diskriminering innenfor den fantastiske arenaen som idretten er.

 

Foto: privat

Idrett er en viktig arena for å bevare og styrke samisk kultur og identitet. Gjennom deltakelse i samisk idrett kan samiske utøvere opprettholde og videreføre tradisjonelle idretter, språk, og andre kulturelle elementer. Dette bidrar til å bevare og styrke den samiske identiteten for både nåværende og kommende generasjoner.

Jeg mener også at økt deltakelse i idrett har en rekke helse- og trivselsfordeler. Gjennom å stimulere til økt rekruttering til samisk idrett, gir du samiske barn, unge og voksne muligheten til å ta del i fysisk aktivitet, som kan føre til bedre fysisk helse, økt trivsel, og en sunnere livsstil. Dette er spesielt viktig med tanke på utfordringene knyttet til helse og livsstil i samfunnet.

Dessverre opplever samiske idrettsutøvere og enkeltpersoner i samiske samfunn fortsatt rasisme og diskriminering innen idretten. Prosjektet vil bidra til å skape et mer inkluderende og mangfoldig idrettsmiljø hvor alle, uavhengig av etnisitet, kan delta på lik linje og føle seg trygge. Dette vil ha positive ringvirkninger utover idretten og bidra til et mer rettferdig og likestilt samfunn generelt.

Økt rekruttering til samisk idrett kan også føre til oppdagelse og utvikling av samiske idrettstalenter. Gjennom å skape et sterkt idrettsmiljø og tilrettelegge for trening og konkurranser, kan du bidra til at samiske utøvere får muligheten til å nå sitt fulle potensiale og representere samiske samfunn nasjonalt og internasjonalt.

 

Idrett bringer mennesker sammen

 

Idrett har en unik evne til å bringe mennesker sammen og bygge fellesskap. Gjennom prosjektet kan man bidra til å styrke samfunnssolidariteten blant samiske samfunn og skape positive endringer på tvers av generasjoner og geografiske områder. Dette kan bidra til å styrke samisk samhold og fellesskap.  〜 Magne Henriksen, juni 2023.