Dato

28.03.2023

Særforbund

Sámi Valástallan Lihttu

En ny og spennende prosjektstilling i Sámi Valáštallan Lihttu.

Ovttas

SVL oppretter en 3-årig prosjektstilling, og formålet er forebygging av rasisme og metodeutvikling for rekruttering av idrettsutøvere til samisk idrett.

Fullstendig annonsering finner dere her:  Prosjektleder

 

Bufdir