Dato

09.05.2023

Særforbund

Sámi Valástallan Lihttu

SVL avholder Idrettstinget 10. - 11. juni 2023

Idrettstinget

 

Frist for innsending av saker til idrettstinget er 26.mai. 2023, SVL ser helst at sakene er behandlet av særforbundet. Siden alle rutinene ikke er på plass så er SVL åpen for at saker kan komme direkte fra medlemslagene eller andre lag og foreninger med interesse for samisk idrett. Dette gjelder ikke saker som angår vedtektsendringer, disse må behandles først av særforbundene.