Dato

22.01.2024

Særforbund

Sámi Valástallan Lihttu

SVL har opprettet et ungdomsutvalg. Nominasjon av utvalget ble gjennomført sist helg. Flotte og aktive unge med mange tanker om hvordan utvikle og fremme samisk idrett. Et utvalg som kommer til å bidra med mange nye tanker til organisasjonen. SVL styret ser fram til et godt samarbeid med de unge.

 

Ungdomsutvalget

Nominasjon av utvalget:
Ida Nibe Øyen, leder (FA Sápmi)
Ellen Inger Gaup, nestleder (SHL)
Johanne Ims, sekretær (SV-N)
Ingvar Johansen Dervola, medlem (SV-N)
Máhtte Sara, medlem (SHL)
Gutt, medlem FA Sápmi
Káre Emilie Porsanger, varamedlem (SV-N)
Elen Kristine Emanuelsen, varamedlem (SV-N)
Thea Marianne Kemi, varamedlem (SHL)

Frida Kuorak, varamedlem (FA Sápmi)
Gutt, varamedlem (FA Sápmi)

 

 

Ellen Inger Gaup, Johanne Ims, Ingvar Dervola, Ida Øyen, Máhtte Sara, Káre Emilie Porsanger og Elen Kristine Emanuelsen

SVL styret ønsker å få større ungdoms medvirkning i organisasjonen. Ungdomsutvalget kan være med å gjøre samisk idrett mer attraktivt for barn og unge, sier Leif-Roar Mikkelsen, styreleder SVL. Men  SVL ønsker også å ta hensyn til de unges behovene innen idrett, samt utvikle aktivitet som er mer tilpasset barn og unge i dag.

Ungdomsutvalget kan være med å gjøre samisk idrett mer attraktivt for barn og unge. ~ Leif Roar Mikkelsen

Vi så allerede på det første møtet hvor kunnskapsrike ungdommene er, og med høyt engasjement i diskusjonene om ulike tema, sier Leif-Roar. Det gjaldt feks temaer som rekruttering til samisk idrett, hvordan markedsføre samisk idrett, hva de unge møter i idretts hverdagen sin, men også opptatt av at de må gjøre seg kjent med hverandres idretter. Det å endre organisasjonskultur hvor de unge blir tatt med i utviklingsarbeid, tror styreleder blir både spennende og kanskje noe utfordrende. For oss er det først og fremst viktig å gi de unge en mulighet til å medvirke i saker som angår dem, og gi rom for medbestemmelse. De unge har ofte større påvirkningskraft og kunnskap om barn og unges fritid. Og en stemme som skaper større oppmerksomhet enn det vi voksne klarer å få til.