Laster Arrangementer

Gi forslag til medlem til ungdomsutvalget

Dato

15.11.2023

Særforbund

Čuoigan, viehkan ja njoarostan lihttu

Frist for medlemslagene å gi forslag til medlem til ungdomsutvalget er altså innen den 15. november 2023