Samisk idrettshelg 9.-10.juni, Karasjok

Dato

22.05.2023

Særforbund

Sámi Valástallan Lihttu

Da er vi klar for de første fagdagene i den nye organisasjonen, Sámi Valáštallan Lihttu. Vi håper at de temaene vi har valgt ut fenger medlemslagene.

Idrettshelg

 

Målgruppa er medlemslagene i SVN, SHL og FA Sápmi.

Programmet for helga finner dere her: Samisk idrettshelg 2023

SVL dekker overnatting/kost for inntil 3 deltakere fra hvert av medlemslagene. Reiseutgiftene dekkes ikke av SVL, det regnes som egenandel for deltakelse. Det er sendt melding til medlemslagene.